X
0 Artículos
Cistella
0 Artículos
X
Accedir
ENREGISTRAR-ME A FINESTRES
LLIBRERIA
PER
LLEGIR
Finestres

AVÍS LEGAL

En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, s’informa a l’usuari que el titular del lloc web www.llibreriafinestres.com és de la societat FINESTRES LLIBRERIA, SLU, i les seves dades d’identificació són les següents:

Responsable: FINESTRES LLIBRERIA, SLU
NIF: B67521203
Domicili social: Carrer Diputació, 249. 08007 Barcelona (Barcelona)
Correu electrònic: llibreria@llibreriafinestres.com

Dades del registre: la societat està inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al volum 47108, foli 199 i full número 541395.

ACCEDIR AL WEB

L’avís legal regula l’accés i ús de les usuàries al lloc web i té per objectiu donar a conèixer els serveis de l’entitat i permetre l'accés general de tots els usuaris d'Internet.

L'accés i/o ús del web atribueix a qui ho realitza la condició d'usuària i l'acceptació, sense reserves de cap classe, de totes i cadascuna de les presents condicions generals, així com d'aquelles altres particulars que, si escau, regeixin la utilització del portal o dels serveis que hi estan vinculats.

L'usuari ha de llegir atentament l’avís legal i les polítiques de privacitat i de galetes quan es proposi utilitzar el lloc web, ja que FINESTRES LLIBRERIA, SLU, reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les presents disposicions d'accés i ús i, en general, de tots els elements que integrin el disseny i configuració del seu web. Si no accepta les condicions d’accés i ús, li preguem s'abstingui d'utilitzar el web i el seu contingut.

UTILITZACIÓ DEL LLOC WEB

La usuària es compromet a fer un ús diligent del lloc web, així com de la informació relativa als seus serveis i/o activitats, amb total subjecció tant a la normativa aplicable com a la moral i els bons costums generalment acceptats i l'ordre públic, les condicions d’accés i ús i a qualsevol altra condició establerta al lloc web.

A més, es compromet a abstenir-se d'utilitzar qualsevol dels continguts amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en el present text, lesius dels drets i interessos de tercers, o que d’alguna manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, d'altres usuaris o de qualsevol usuari d'Internet (maquinari i programari).

FUNCIONAMENT DEL LLOC WEB

En cas d’incompliment de les condicions de l’avís legal, les polítiques de privacitat i galetes, FINESTRES LLIBRERIA, SLU, es reserva el dret a limitar, suspendre i/o excloure l’accés al seu lloc web, i adoptar qualsevol mesura tècnica que sigui necessària a l’efecte. FINESTRES LLIBRERIA, SLU, farà el possible per mantenir el lloc web en bon funcionament, evitant errors, o bé reparant-los i mantenint els continguts actualitzats Ara bé, FINESTRES LLIBRERIA, SLU, no garanteix la disponibilitat i continuïtat en l’accés al lloc web ni la inexistència d’errors en el contingut.

RESPONSABILITAT

L’usuari és l’únic responsable de l’ús que es pugui fer de qualsevol informació o mecanisme del lloc web.

FINESTRES LLIBRERIA, SLU, no es farà responsable de cap dany en el maquinari i/o programari de la usuària que es derivi de l’accés i ús del lloc web. Així mateix, tampoc es responsabilitzarà d’aquests danys i/o perjudicis que es puguin ocasionar per l’accés i/o ús de la informació del lloc web, i en concret dels que es puguin produir en sistemes informàtics o els provocats per virus i/o atacs informàtics, caigudes, interrupcions absència o defecte en les comunicacions i/o Internet.

La usuària serà responsable dels danys i/o perjudicis que FINESTRES LLIBRERIA, SLU, pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a les quals queda sotmesa a través del present avís legal, la normativa aplicable i política de privacitat i de galetes.

POLÍTICA EN MATÈRIA D’ENLLAÇOS (WEB ENLLAÇANT I WEB ENLLAÇAT)

a) Web enllaçant:
Els tercers que tinguin la intenció d’incloure en una pàgina web un enllaç del present lloc web hauran de complir amb la legislació vigent i no podran allotjar continguts que siguin inapropiats, il·lícits, pornogràfics, violents, etc.
En cap cas FINESTRES LLIBRERIA, SLU, es fa responsable del contingut del lloc web ni promou, garanteix, supervisa ni recomana els continguts d’aquest.
Si el web enllaçant incompleix algun dels aspectes anteriors estarà obligat a suprimir l’enllaç de manera immediata.

b) Web enllaçat:
En aquest lloc web es poden incloure enllaços de pàgines web de tercers que permetin a la usuària accedir-hi. No obstant això, FINESTRES LLIBRERIA, SLU, no es fa responsable del contingut d’aquests llocs webs enllaçats, sinó que serà l’usuari l’encarregat d’acceptar i comprovar els accessos cada vegada que hi accedeixi. Aquests enllaços tenen una finalitat que no impliquen el suport, l'aprovació, la comercialització o la relació entre la pàgina i les persones o entitats titulars dels llocs on es trobin.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL SOBRE ELS CONTINGUTS

FINESTRES LLIBRERIA, SLU, o els seus llicenciants, són titulars de tots els drets de propietat intel·lectual sobre els continguts del lloc web, entenent com a tal tots els dissenys, bases de dades, programes d’ordinadors subjacents (incloent-hi codi font), així com els diferents elements que integren el lloc web (textos, gràfics, fotografies, vídeos, colors, etc.), estructura, ordre, etc. En relació amb les marques i noms comercials («signes distintius») són titularitat de FINESTRES LLIBRERIA, SLU, o els llicenciants.
L’ús del lloc web per part de la usuària no suposa la cessió de cap dret de propietat intel·lectual ni industrial. L’usuari té totalment prohibit de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma de comunicar públicament, transformar o modificar els continguts o els signes distintius, tret que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

PUBLICITAT

Al lloc web podran allotjar-se continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d'assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió en el web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser aplicable.

FINESTRES LLIBRERIA, SLU, no serà responsable de cap error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

LEGISLACIÓ APLICABLE

L’avís legal es regirà i interpretarà de conformitat amb la legislació espanyola.

Per la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar-se de l’accés al lloc web, se sotmetran als jutjats o tribunals pertinents de conformitat amb la normativa de consumidores i usuàries.

CONTACTE

Per qualsevol pregunta o comentari sobre el present avís legal us podeu posar en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic llibreria@llibreriafinestres.com.